PHÍ HỦY VÉ

Tính 10% khi gửi yêu cầu trước xuất phát 2 tiếng

Tính 30% khi gửi yêu cầu trước xuất phát 1 tiếng 59 phút ~ 30 phút

Không được hoàn tiền khi gửi yêu cầu từ 29 phút trước xuất phát

THỜI GIAN HOÀN TIỀN

12 ngày làm việc kể từ khi xác nhận hủy vé

Điền thông tin bao gồm