Hướng dẫn khách khi quên mật khẩu đăng nhập

Bước 1: Vào phần Đăng nhập → Quên mật khẩu

Bước 2: Điền email và ấn “Reset”

Bước 3: Mở email, ấn nút “Khôi phục mật khẩu” để về lại đường dẫn của maiwill.vn

Bước 4: Điền email, mật khẩu mới và ấn “Reset”